شما می توانید با توجه به نیاز خود از مشاور بدنسازی فراورزش برنامه تخصصی مورد نظر خود را دریافت نمائید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۳۱۹۵۳۸۷۵ تماس حاصل نمائید.