مجموعه فراورزش ارائه دهنده خدمات آماری و مشاوره پایان نامه برای دانشجویان رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی
گروه آماری فراورزش با استفاده از نرم افزار های روز دنیا اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه، پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، آنالیز فصل ۴ پایان نامه و تحلیل اطلاعات می نماید. در صورتی که درخواست انجام خدمات آماری دارید میتوانید بصورت آنلاین درخواست خود را ثبت نمایید.

تجزیه و تحلیل داده های خام آماری و آزمایشگاهی در تحقیقات کمی و داده های حاصل از مصاحبه در تحقیقات کیفی با استفاده از نرم افزارهای:
SPSS
MAXQDA
LISREL
AMOS
SMART PLS
مشاوره در زمینه های پروپوزال نویسی، اتنخاب موضوع ،چگونگی ثبت موضوع در ایرانداک،رفرنس نویسی و….