مشخصات :
مدت دوره سه ماهه
زمان برگزاری جمعه ها
امکانات ایاب ذهاب و صبحانه
مسیر باقران

توضیحات:

سیستم نمونه کارها بخشی از دیوان است که برای ایجاد ، ثبت و مدیریت نمونه کارهای شما طراحی شده تا براحتی بتوانید کارهای خود را به شکلی موثر و زیبا در وبسایت خود نمایش دهید.