جهت ثبت نام بیمه ورزشی اطلاعات زیر بصورت کامل داخل چت آنلاین ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
تاریخ تولد:
استان:
شهرستان:
رشته ورزشی:
نام باشگاه:

خدمات چاپ و صدور و ارسال فایل پی دی اف بیمه ورزشی ۱۵۰۰۰هزار تومان
????خدمات ثبت نام و صدور و ارسال بیمه ورزشی ۷۰۰۰۰هزار تومان به علاوه هزینه خدمات و مالیات جمعا ۱۰۵۰۰۰هزار تومان