موقعیت های شلغی رشته تربیت بدنی و علوم ورزش

با سلام  در خدمت شما هستیم با ارائه آقای دکتر محمدرضا برومند عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در خصوص موقعیت های شغلی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزش ، رشته تربیت بدنی یکی از رشته های علوم انسانی می باشد و...