مسابقه نهایی شنا کرال سینه المپیک ۲۰۱۲ لندن با حضور ۸ شرکت کننده برگزار گردید که در نهایت شناگر سرعت کشور آمریکا موفق به کسب عنوان قهرمانی گردید و دو شناگر کشور های استرالیا و کانادا بترتیب مقام های دوم و سوم مسابقات را کسب نمودند.