۳۰ استادیوم زیبا و دیدنی فوتبال در سرتاسر دنیا را تماشا نمایید و لذت ببرید.
استادیوم کشور های : پرتقال – والس – امارات – اسپانیا – سنگاپور – عربستان سعودی – ترکیه – ژاپن – ترکیه – روسیه – عربستان سعودی – ایتالیا – فرانسه – پرتقال – برزیل – پرتقال – بریتانیا(لندن) – کویت – اوکراین – آفریقای جنوبی – مکزیک – چین – آمریکا – اسپانیا – ازبکستان – آمریکا – استرالیا – تایوان – آلمان – چین