ویدئو حاضر تحلیل بیومکانیکی دو ۱۰۰ متر با استفاده از دوندگان نخبه که طی مسابقات برلین ۲۰۰۹ صورت گرفته است می باشد.
ویدئو حاضر به منظور ارائه، در دروس بیومکانیک و تحلیل حرکت، و همچنین ارتقا دانش نظری دانشجویان و علاقه مندان به رشته دو و میدانی می باشد.
تحلیل بیومکانیکی این ویدئو در قالب نوشتار خدمت شما ارائه می گردد.
در بخش start : بر اساس یکی از اصول بیومکانیکی که جهت حرکت خطی جسم به وسیله نیروی خارجی وارد بر آن تعیین می شود راستای قرارگیری اندام ها باید در جهت خط عمل نیرو باشد. در اصل اگر همه اندام ها