امروزه تکنولوژی نقش بسزایی در عرصه ورزش داشته و خدمت های زیادی برای ورزشکاران و ورزش دوستان به ارمغان آورده،دستگاه توپ انداز تنیس یکی دیگر از دستگاه هایی است که در اختیار ورزش کاران قرار گرفته است.
ورزشکار به وسیله این دستگاه قادر به تمرین انفرادی می باشد و همچنین می تواند از آن به عنوان یک پارتنر آماتور و حرفه ای استفاده نماید.
دستگاهی که قادر به پرتاب توپ در همه جهات و با سرعت متفاوت می باشد.دستگاه فوق دستگاه شرکت spinfire می باشد. جهت مشاهده کاربرد دستگاه حتما ویدیو را تماشا نمایید.
www.faravarzesh.co