در خدمت شما هستیم با معرفی یک مطلب کاربردی جهت دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مطلبی کامل تحت عنوان سایز استاندارد توپ های رشته های ورزشی سایز استاندارد توپ های مختلف را در این پست مشاهده نمایید.
توپ رشته با سایز ( ابعاد به میلی متر می باشد.) :
۱-تیله مهره ۲۰ میلی متر
۲-توپ پینگ پنگ (تنیس روی میز) ۴۰ میلی متر
۳-اسکواش ۴۰٫۵ میلی متر
۴-گلف ۴۲٫۶۷ میلی متر
۵-اسنوکر ۵۲٫۵ میلی متر
۶-Jai alai رشته ورزش کشور باسک ۵۵ میلی متر
۷-راکتبال ۵۷ ملی متر
۸-توپ بلیارد ((۸ ball 60.33 میلی متر
۹