مسابقه فینال شنا ۱۰۰ متر قورباغه با حضور تعداد ۹ شناگر از کشور های مختلف برگزار گردید که در این مسابقه هیجانی ون در بارچ شناگر آفریقای جنوبی توانست با رکورد ۵۸٫۴۶ مقام قهرمانی مسابقه را از آن خود نماید و کریستین اسپرنجر و براندان هانسن بترتیب از کشور های استرالیا و آمریکا مقام دوم و سوم را از آن خود نمودند .