کیت تیم های حاضر در یورو۲۰۲۰ که از ۲۱ خرداد با بازی ترکیه – ایتالیا شروع خواهد شد