در المپیک ۲۰۱۶ تعداد ۸۱۲ عدد مدال طلا و نقره و تعداد ۸۶۴ عدد نقره به مقام آوران منتخب اهدا گردید. لازم به ذکر است وزن هر مدال ۵۰۰ گرم می باشد.اما نکته جالب این است که در یک عدد مدال طلا فقط دو درصد با خلوص ۹۹٫۹ درصد (۶ گرم) طلا بکار رفته است . در حالی که بقیه از نقره با ۹۲٫۵ درصد خلوص ساخته شده است همچنین بیشتر خلوص نقره ای که به فلزات وارد شده از صفحات اشعه ایکس بازیافت شده است.
این مدال ها عاری از جیوه می باشند. اگر آن را با مدال های المپیک ۲۰۱۲ مقایسه نکنیم می توان گفت از ارزش خوبی بهره مند هستند. هر مد