مسابقات شنا ۱۰۰*۴ متر کرال سینه مردان المپیک لندن با حضور تیم های مختلف در استخر برگزیده شده برگزار گردید که در نهایت در دیدار پایانی این مسابقات تیم های کشورهای :فرانسه – آمریکا – روسیه به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقات را کسب نمودند.
از سایت فراورزش دیدن فرمایید. www.faravarzesh.com