در رقابت پایانی مسابقات ۱۰۰*۴ متر تیمی کرال سینه ، ورزشکاران تیم های کشور فرانسه آمریکا روسیه ایتالیا استرالیا آلمان افریقا شمالی حضور داشتند که در این رقابت دیدنی تیم فرانسه با رکورد ۳٫۹٫۹۳ به مقام اول و تیم کشور آمریکا با رکورد ۳٫۱۰٫۳۸ مقام دوم و ورزشکاران تیم کشور روسیه با رکورد ۳٫۱۱٫۴۱ موفق به کسب مقام سوم گردیدند.