مسابقه طناب کشی رسمی دو تیم را تماشا نمایید.

www.faravarzesh.com