این مسابقه با حضور دو تیم والیبال آقایان ایران و ایتالیا در کشور ایتالیا با حضور تعداد کثیری از تماشاگران برگزار گردید. بعد از ۵ ست بازی هیجان انگیز و نفس گیر تیم کشور ایتالیا با نتیجه ۳ بر ۲ تیم والیبال ایرا را شکست داد.