شمارو به دیدن این ویدیو مسابقه هیجان انگیز فرناندو آلنزو دعوت می کنیم.