در فینال مسابقات شیرجه ۳ متر مردان المپیک لندن هر دو نفر از شرکت کنندگان در راند دوم حرکت خود را اجرا کردند و در نهایت تیم های چین – روسیه – آمریکا موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.