دیدار نهایی مسابقه طناب کشی مردان وزن ۵۶۰ کیلوگرم بین دو تیم ایرلند جنوبی و چین تایپه
کشش هماهنگ و با ریتم این دو تیم را مشاهده کنید. رعایت زاویه ۳۵ ۴۵ درجه به زیبایی در بین اعضا مشاهده می شود.
از سایت فراورزش www.faravarzesh.com دیدن نمایید.