مطالب زیر بر اساس آرشیو قوانین و مقررات رشته های ورزشی لیست شده اند.

فدراسیون های ورزشی کمیته بین المللی المپیک

لینک کلیه فدراسیون های ورزشی کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های ورزشی قاره آسیا جهت بهره برداری همراه با آدرس اینترنتی درج می گردد. با کلیک بر روی اسم فدراسیون مورد نظر وارد سایت فدراسیون مربوطه شوید.   آدرس اینترنتی فدراسیون های ورزشی...

قوانین والیبال(FIVB)

قوانین مسابقات والیبال(FIVB)

پی دی اف قوانین و مقررات مسابقات والیبال(FIVB)

قوانین مسابقات هندبال(IHF)

قوانین مسابقات هندبال(IHF)

پی دی اف قوانین و مقررات هندبال(IHF)

قوانین بسکتبال(فیبا)

قوانین مسابقات بسکتبال(فیبا)

پی دی اف قوانین و مقررات بستکتبال (۲۰۱۹)

قوانین مسابقات فوتبال(فیفا2020)

قوانین مسابقات فوتبال(فیفا۲۰۲۰)

فایل پی دی اف قوانین و مقررات مسابقات فوتبال سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰