چنانچه بازدیدکنندگان و همراهان عزیز از نحوه ارائه خدمات و اعضای تیم سایت فراورزش انتقادی و یا شکایتی داشته باشند آماده دریافت انتقاد و شکایات از ایشان می باشیم . قابل ذکر است در صورت لزوم می توانید به مدیر سایت با شماره تماس ۰۹۳۳۱۹۵۳۸۷۵ تماس حاصل فرمائید .