لطفا در قسمت توضیحات مشخصات کامل خود شامل: (نام و نام خانوادگی- نام پدر -کد ملی – جنسیت – مدرک تحصیلی – رشته تحصیلی – آدرس محل سکونت فعلی (استان و شهر) و توضیحات مختصری در خصوص تخصص و زمینه همکاری در سایت را ذکر نمایید.