اصطلاحات ورزشی انگلیسی به فارسی

در اینجا تعدادی از واژگان انگلیسی مرتبط با ورزش و بازی، شامل نام ورزشهای مختلف؛ تجهیزات ورزشی و تعدادی لغات مرتبط با فوتبال، ورق و شطرنج آمده است. aerobics ایروبیک American football فوتبال آمریکایی archery تیراندازی athletics علم ورزش badminton بدمینتون baseball بیسبال basketball...