نرم افزار تخصصی حرکات اصلاحی

  تمرینات اصلاحی تمامی ناهنجاری ها مانند گوژپشتی و پای پارانتزی و …۲-تمرینات مخصوص افزایش قد ۳-استعدادیابی ورزشی ۴-تمرینات آرتروز و دیسک کمر و …۵-تست های عضلانی(جامع) ۶-روش های سریع لاغری و افزایش حجم بدن ۷-آسیب های ورزشی ۸-آموزش ماساژ ۹-ارگونومی ۱۰-آناتومی و ……………....