تکنولوزی های خط دروازه فوتبال

تکنولوزی های خط دروازه فوتبال

تکنولوزی های خط دروازه فوتبال     تکنولوژی خط دروازه در فوتبال به گونه ای طراحی شده تا به داوران در تشخیص صحنه های خطرناک کمک کرده و از تضییع حق تیم های مختلف نیز جلوگیری به عمل آورد. به گزارش کلیک، اگر جام...