نرم افزار جامع دستیار معلم ورزش

این برنامه برای معلمان و مربیان ورزشی بسیار کاربردی و مهم می باشد و شامل : ۱- اطلاعات کاملی از راهنمای تدریس درس تربیت بدنی برای مقاطع مختلف تحصیلی و به تفکیک جلسات هر دو ترم، ۲-موارد ارزشیابی ۳-نرم افزار حرکات اصلاحی ۴-آهنگ های مورد...