فدراسیون بین المللی هندبال تصمیم دارد تا تعداد نفرات حاضر در تیمهای شرکت کننده در مسابقات را بدلیل شرایط کرونا و احتمال نیاز تیمها به نفرات و بازیکنان بیشتر افزایش دهد.
به گزارش  روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از فدراسیون بین المللی هندبال؛ فدراسیون بین المللی هندبال IHF پس از اخذ نظرات متخصصین و مشاورین پزشکی خود ظرفیت تیمهای ملی حاضر در مسابقات جهانی آقایان را از ۱۸ به ۲۰ بازیکن افزایش داده است.
دلیل این تصمیم شرایط پاندمی کرونا، احتمال ابتلای بازیکنان و نیاز به جایگزینی سریع نفرات عنوان شده است. همچنین، بدلیل کاهش میزان جلسات تمرینی و آمادگی بازیکنان، با درنظرگرفتن احتمال آسیب دیدگی؛ این تصمیم می تواند شرایط بهتری برای تیمهای حاضر در مسابقات فراهم نماید. در لیست نهایی گزارش بازی ۱۶ بازیکن ذکر خواهند شد و بر اساس اعلام IHF هزینه افزوده شدن ۴ نفر اضافه توسط فدراسیون بین المللی پرداخت می گردد. همچنین، تعداد تعویض های هر تیم از ۳ به ۵ نیز افزایش یافته است. بنا بر اعلام فدراسیون بین المللی هندبال؛ این تصمیم ضامن افزایش اقدامات سلامتی برای همه تیم ها و نیز انجام تعویض های آسانتر خواهد بود. کارگروه تخصصی پزشکی IHF مسئولیت بررسی و تضمین شرایط ایمنی و سلامت شرکت کنندگان در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۱ در مصر را برعهده دارد.