یوشیورو موری، رئیس کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ مدعی شد که بازی های المپیک در سال آینده تحت هر شرایطی برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از کیودونیوز؛ یوشیورو موری، رئیس کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ که در مراسمی به دعوت از حزب لیبرال دموکرات ژاپن حضور یافته بود عنوان کرد که ژاپن تحت هر شرایطی بازی های المپیک را برگزار می کند و “مهم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد”.
از سوی دیگر، توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک اظهار کرده است که برگزاری رویدادهای مختلف و از سرگیری مسابقات ورزشی در شرایط ایمن، IOC و کمیته برگزاری را برای پیشروی بسوی توکیو۲۰۲۰ امیدوارتر و مطمئن تر ساخته است. بله جانانه یوشیرو موری به برگزاری توکیو۲۰۲۰ در شرایطی عنوان گردیده است که اخیرا کمیسیون هماهنگی IOC طی نشست خود با میزبانان ژاپنی اقدامات آنها برای تدوین دستورالعمل مقابله ای با کرونا تایید شده است و روند کمیته برگزاری در ساده سازی برگزاری المپیک و کاهش هزینه ها در دستور کار قراردارد.
گفتنی است، ژاپن به آرامی در حال کاهش محدودیت های کرونایی و محدودیت ورود به مرزهای این کشور در راستای ایجاد همسویی با برگزاری توکیو۲۰۲۰ است.