مسئولین کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی بوکس بازدید کردند.
 به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ صبح امروز صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک  به همراه سایر مسئولین از اردوی تیم ملی بوکس بازدید به عمل آورد . در ابتدای این بازدید علیرضا استکی سرمربی تیم ملی بوکس کشورمان گزارشی از مراحل آماده سازی تیم  و وضعیت دو ملی پوش بوکس کشورمان که موفق به کسب سهمیه شده اند ارائه نمود .

استکی با تاکید بر شرایط خوبی که ملی پوشان از نظر تمرین ، تغذیه و خوابگاه دارند از مسئولین کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک تقدیر و تشکر کرد .
در ادامه این بازدید دکتر صالحی امیری اظهار داشت : استکی جزء سرمایه های ورزشی بوکس است و کمیته ملی المپیک از تیم ملی بوکس تا بازیهای المپیک حمایت خواهد کرد . در همین راستا کل مجموعه آکادمی ملی المپیک و کمیته تا محقق شدن برنامه های تیم کلی در اختیار خواهد بود و تلاش خواهیم کرد تا این تیم به دور از حواشی به تمرینات خود ادامه دهد.
رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه افزود : با تمهیداتی که از سوی کمیته ملی المپیک انجام شده و سالنی که اختصاصا برای بوکس در نظر گرفته ایم امیدواریم که دغدغه ای در زمینه تمرینات ملی پوشان وجود نداشته باشد .
وی در پایان  ضمن آرزوی موفقیت برای ملی پوشان بوکس کشورمان افزود: هر زمان ورزشکاران تیم ملی خواسته ای داشته باشند تلاش خواهیم کرد تا در صورت امکان آن را اجرایی نماییم .
در این بازدید  دکترکیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ، دکتر رضا قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک ، آقای فرخی مدیر حراست ، سید محسن میر مشاور رئیس و علیرضا محسنی مدیر اجرایی آکادمی نیز دکتر صالحی امیری را همراهی کردند .
www.olympic.ir