دومین نشست حضوری کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در سال جدید روز گذشته (سه شنبه ۱۵ مهر) با حضور همه اعضا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک دکتر فرزانه ترکان رئیس کمیسیون پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک درخصوص مباحث مطرح شده در این نشست گفت: در این جلسه  علاوه بر اعضای کمیسیون دکتر شارکی قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و دکتر شریف رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی پارالمپیک بعنوان میهمان حضور داشتند.

وی افزود: در این نشست ابتدا به بررسی و هماهنگی های لازم درخصوص برگزاری وبینار ویژه مربیان پرداختیم که قرار است در این وبینار مباحثی همچون پیشگیری از آسیب های ورزشی، ارتقاء سلامت ورزشکاران، پیشگیری از دوپینگ، سلامت قلب و عروق و تغذیه ورزشکاران آموزش های لازم داده  شود.

دکتر ترکان در ادامه اظهار کرد: تهیه و انتشار پمفلنت های آموزشی با موضوع پزشکی ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران، هماهنگی هرچه بیشتر با نادو برای تهیه برنامه های آموزشی از جمله نرم افزار آموزشی برای کنترل و پیشگیری از دوپینگ، تدوین پروتکل و نظارت بر پرونده پزشکی ورزشکاران اعزامی به المپیک ۲۰۲۰، انجام پروژه مشترک  پژوهشی و آموزشی با کمیسیون پزشکی کمیته ملی پارالمپیک و معرفی مشاوره تغذیه به فدراسیون های المپیکی برای ترویج فرهنگ مشاوره گرفتن المپیکی ها از کارشناس تغذیه از دیگر مباحث مطرح شده در دومین نشست کمیسیون پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک بود.