تربیت بدنی و علوم ورزشی دو حوزه متفاوت هستند که به ورزش و سلامتی مرتبط هستند. تربیت بدنی معمولاً به عنوان یک درس در مدارس و دانشگاه ها به دانشجویان و دانش آموزان تدریس می شود و بیشتر به ارتقاء سلامت و شکل دهی به بدن افراد اختصاص دارد. در حالی که علوم ورزشی یک حوزه پژوهشی است که بررسی علمی و جامع ورزش و تأثیر آن بر سلامت و عملکرد بدنی فرد را در برمی گیرد.

با این حال، دو حوزه به هم مرتبط هستند و در بسیاری از موارد تداخل دارند. به عنوان مثال، درس تربیت بدنی ممکن است شامل مباحثی در زمینه تغذیه، فیزیولوژی و دیگر مباحث علمی باشد که در علوم ورزشی نیز مورد بررسی قرار می گیرند. به همین دلیل، بسیاری از دانشجویان ورزشکار تلاش می کنند تا در هر دو حوزه به صورت همزمان فعالیت کنند.

بنابراین، انتخاب بین تربیت بدنی و علوم ورزشی بستگی به علاقه و مهارت شما دارد. اگر شما به تدریس و رشته های آموزشی علاقه دارید، تربیت بدنی گزینه مناسبی است. اگر به تحقیقات علمی و بررسی تأثیر ورزش بر سلامتی و عملکرد بدنی علاقه دارید، علوم ورزشی ممکن است گزینه بهتری باشد.تربیت بدنی و علوم ورزشی هر دو به مطالعه و فهم بهتر ورزش و حرکات بدنی مرتبط هستند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند. تربیت بدنی بر روی رشته‌های ورزشی مختلف، اصول ارتقای فعالیت بدنی و توسعه بدنی، برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های ورزشی، تغذیه، بهداشت و زیبایی بدن تمرکز دارد. علوم ورزشی به دنبال فهم علمی ورزش و بهره‌گیری از علوم مختلف در ورزش است، از جمله فیزیولوژی ورزشی، مهارت‌های ورزشی، مکانیک بدن، تغذیه ورزشی، روان‌شناسی ورزشی،تحلیل عملکرد ورزشکاران، فناوری ورزشی و آموزش ورزشی.

بنابراین، در حالی که تربیت بدنی بیشتر بر تمرینات بدنی و توسعه بدنی تمرکز دارد، علوم ورزشی به دنبال درک علمی و فنی برای بهبود عملکرد ورزشی و بهره‌گیری از علوم مختلف است. این دو حوزه از هم متمایز هستند، اما در عین حال، هدف آنها بهبود سلامتی و عملکرد بدنی است.