با سلام

این فایل PDF خلاصه کتاب مبانی مدیریت گرد هوری شده توسط پیمان عابدی – دانشپذیر مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان می باشد.

این کتاب ترجمه شده دارای فهرست مطالبی چون :

۱- مدیریت و مدیران

۲- چهره متحول مدیریت

۳- مبانی برنامه ریزی

۴- روش های ابزار های برنامه ریزی

۵- مبانی تصمیم گیری

۶- تکنولوژی و طراحی فرآیند های کار

۷- مبانی طراحی ساختار

۸- مدیریت منابع انسانی

۹- مدیریت تغییر و نوآوری

۱۰- مبانی رفتار فردی و گروهی

۱۱- شناخت تیم های کاری

۱۲- انگیزش و پاداش

۱۳- رهبری و سرپرستی

۱۴- ارتباطات و مهارت های میان فردی

۱۵- مبانی کنترل

۱۶- روش ها و ابزار کنترل

یکی از جامع ترین کتاب ها برای دانشجویان مدیریت ، امیدواریم مفید واقع شده باشد.

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید