نرم افزار ایموس( AMOS ) یک محصول نرم افزاریست که به منظور برآورد و آزمون مدل های معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (IBM) به بازار عرضه شده است. نام این نرم افزار برگرفته از حروف نخست سه واژه Analysys of MOment Structures می باشد که به معنای تحلیل ساختار های لحظه ای می باشد. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیر های اندازه گیری شده، می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغبر های مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و همچنین تحلیل مسیر ( مدل یابی علی با متغیر های مکنون ) استفاده کرد.

راهنمای نصب نرم افزار amos 26

  • ابتدا مطمئن شوید .NET Framework 4.5 را روی سیستم خود نصب داشته باشید و اگر نصب نیست آن را از این لینک نصب نمایید.
  • اگر ورژن های قبلی نرم افزار را داریم از کنترل پنل آن ها uninstall نمایید.
  • سپس فایل rar را اکسترکت نمایید. رمز خروج از حالت فشرده: www.analysisacademy.com
  • اکنون با دو بخش نرم افزار نصبی و فایل کرک که در درون فولدر کرک می باشد مواجه می شوید.
  • ابتدا نرم افزار ایموس را نصب کرده و مراحل را یکی یکی next می زنیم و تا پایان مرویم. فراموش نشود در پنجره آخرتیک شروع نرم افزار را برداشته و اجازه ندهیم نرم افزار شروع به کار کند.
  • اکنون وارد فولدر کرک شده و محتویات آن را در محل نصب نرم افزار یعنی این مسیر کپی و پیست می نماییم.

C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Amos\26

منبع:آکادمی تحلیل آماری ایران