زمان برگذاری : ۳۰ آبان

مکان : تهران

ثبت نام و اطلاعات بیشتر : ۰۹۳۶۹۶۵۴۲۲۶