زمان برگذاری : ۲۴ لغایت ۲۸ آبان (آنلاین)

هزینه دوره ۳۰۰ هزار تومان

ثبت نام و اطلاعات بیشتر : ۰۹۳۶۹۶۵۴۲۲۶