زمان برگزاری : ۲۷ مهر تا ۲ آبان (عملی و حضوری)

(تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای)

هزینه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای تربیت بدنی ها

۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان غیرتربیت بدنی

ثبت نام و اطلاعات بیشتر : ۰۹۳۶۹۶۵۴۲۲۶