زمان برگزاری : ۱۷ و ۱۸ مهر

(تحت نظر فدراسیون پزشکی ورزشی)

هزینه ۲۹۰ هزار تومان

ثبت نام و اطلاعات بیشتر : ۰۹۳۶۹۶۵۴۲۲۶