دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت

محورهای همایش:

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت

  • فناوری های دانش بنیان در کسب و کارهای ورزشی
  • نوآوری های کاربردی در توسعه کسب وکارهای ورزشی
  • غنی سازی اوقات فراغت ورزشی در اقشار مختلف (سالمندان، جوانان، شاغلین و ….)
  • غنی سازی اوقات فراغت در تربیت بدنی آموزش و پرورش
  • اوقات فراغت ورزشی در مناطق محروم و کم برخوردار
  • اوقات فراغت ورزشی و جوامع خاص (بیماران، معلولین، نابینایان، ناشنوایان و ….)
  • تفریحات سالم اسلامی ایرانی با رویکرد جایگزنی در اوقات فراغت ورزشی
  • الگوهای گذران اوقات فراغت ورزشی در جوامع بین الملل
  • مباحث نوین در مدیریت اوقات فراغت ورزشی اقشار مختلف جامعه