دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیش از ۱۰۰هزار لغت

رابط کاربری ساده

امکان تلفظ لغات

ترجمه تخصصی متون