کریستیان کولمان، قهرمان دوی ۱۰۰ متر جهان بدلیل ارتکاب تخلف دوپینگی بازی های المپیک توکیو۲۰۲۰ را از دست داد.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از گاردین، کریستیان کولمان بدلیل سهل انگاری در انجام تستهای مقرر دوپینگ مورخ ۱۶ ژانویه، ۹ دسامبر و ۲۶ آوریل به انجام تخلف دوپینگ محکوم شده است و بر این اساس بازی های المپیک توکیو۲۰۲۰ را از دست خواهد داد. سهل انگاری در انجام تست دوپینگ طی مدت ۱۲ ماه منجر به ۲ سال مرحومیت و تعلیق حضور در رویدادهای رشته ورزشی می گردد. کریستیان کولمان بنا بر حکم مورد انتظار تا تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۲ مجاز به حضور در هیچیک از رقابتهای دومیدانی نخواهد بود.
این قهرمان ۲۴ ساله که در انتظار دریافت نشان المپیک در بازی های توکیو۲۰۲۰ بود هم اکنون بدلیل تخلفات خود آینده ورزشی اش را به مخاطره جدی انداخته است.

 

منبع خبر:www.olympic.ir