من با که گویم این که بهارم خزان شده
ماهم به خاک تیره غربت نهان شده
بانوی بی نشان که به هر سو نشان ز اوست
رفت از برم به قامت همچون کمان شده

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر تمامی مسلمین جهان تسلیت باد.