کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو۲۰۲۰ طی گزارشی اعلام کرد که ضرر ناشی از تعویق بازی ها به سال ۲۰۲۱ برای ژاپن مبلغی بالغ بر ۲/۸ میلیارد دلار براورد شده است.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از  کیودونیوز، برخی رسانه های خارجی و داخلی ژاپن هفته گذشته مبالغ متفاوتی از ضرر و زیان ناشی از تعویق توکیو۲۰۲۰ ارائه کردند که با تفاوت ۱ میلیارد دلاری توسط کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ با مبلغی در حدود ۳ میلیارد دلار ارزیابی و اعلام شده است.
 این مبلغ طی نشست ۳جانبه دولت، فرمانداری توکیو و کمیته برگزاری بازی ها رسما اعلام گردید که طی آن سهم توکیو۲۰۲۰ مبلغی معادل ۱/۱ میلیارد دلار و سهم فرمانداری توکیو ۱ میلیارد دلار براورد شده است. ۷۰۰ میلیون دلار باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می گردد. کمیته برگزاری بازی ها اعلام کرده است که توکیو ۲۰۲۰ باهمکاریIOCوسایرسازمانهای مربوطه به کارخودادامه میدهدتاهزینه های اضافی بازیهارابه جزهزینه های مربوط به مقابله باعفونت کووید۱۹کاهش دهد و بر این اساس توکیو ۲۰۲۰ ،فرمانداری توکیو ودولت ژاپن هریک براساس توافقنامه،مسئولیت برخی ازهزینه های ناشی ازهمه گیری کووید۱۹ رابرعهده خواهندگرفت. گفتنی است، هزینه های مرتبط با کنترل سلامت و پیشگیری از گسترش پاندمی کرونا بدلیل مسئولیت مربوطه درانجام اقدامات مقابله ای توسط دولت ژاپن انجام خواهد پذیرفت.
منبع خبر:www.olympic.ir