علی دایی که تمام انتخاب های قبلی اش به واسطه صنعتی که در آن مشغول درآمدزایی است در تهران بوده پیشنهادات فصل گذشته تیم های شهرستانی را رد کرد تا نشان دهد همچنان تمایل به پایتخت نشینی دارد.این حال اصالت آذری سرمربی اسبق پرسپولیس، سایپا و نفت تهران باعث شده تا از مسئولان تراکتور فرصت لازم برای بررسی تمام جوانب این پیشنهاد را بگیرد. باشگاه تراکتور نیز بر خلاف فصل گذشته با هیچ مربی دیگری باب همکاری را آغاز نکرده و منتظر تصمیم نهایی دایی در این خصوص است؛ باشگاهی که با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نمی تواند بر خلاف دو فصل گذشته، از سرمربی خارجی استفاده کند. باشگاه تراکتور تبریز فرصت چند روزه کوتاهی را در اختیار دایی قرار داده تا پاسخ نهایی را به پیشنهاد این تیم بدهد.