این برنامه برای معلمان و مربیان ورزشی بسیار کاربردی و مهم می باشد و شامل :

۱- اطلاعات کاملی از راهنمای تدریس درس تربیت بدنی برای مقاطع مختلف تحصیلی و به تفکیک جلسات هر دو ترم،

۲-موارد ارزشیابی

۳-نرم افزار حرکات اصلاحی

۴-آهنگ های مورد نیاز ورزشی

۵- طرح های المپیاد و پویا و برگ گواهی سلامت و …

۶- حقوق ورزشی

۷- لیست خانه های معلم

۸- بازی های کلاسی

۹- آموزش های طناب زنی و گرم کردن و سرد کردن (فیلم)

۱۰- فایل محاسبه حکم کارگزینی