به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از سایت فدراسیون ترای اتلون؛ دکتر مهدی گودرزی رئیس فدراسیون کشورمان؛ در کمیته اعتبارنامه ترای اتلون جهانی انتخاب شد که این موفقیت در جریان کنگره انتخاباتی سال ٢٠٢٠ و با حداکثر آراء اعضایی از ١٧۴ کشور جهان محقق شد.

این دستاورد ملی با همکاری مستقیم مسئولین ارشد ورزش و امور بین الملل کشور به دلیل حساسیت و اهمیت این کمیته جهانی حاصل گردید.

شایان ذکر است کمیته اعتبار نامه مسئولیت بررسی اسناد، مدارک و سوابق فدراسیون های عضو را جهت تایید اعتبار برای حضور در کنگره و تداوم عضویت در ترای اتلون جهانی را به عهده دارد که به طور مستقیم با هیئت اجرایی و دبیرکل جهانی در طول سال و در زمان برگزاری کنگره ها همکاری دارند و به سبب ایجاد و گسترش ارتباطات موثر با اعضاء، برای تداوم و توسعه کرسی های بین المللی آتی ایران و سایر کشورهای جهان مهم و تعیین کننده می باشد.

 

منبع خبر:www.olympic.ir