کارشناس داوری فوتبال گفت: با توجه به هماهنگی خوبی که اصفهانیان با دپارتمان داوران دارد، می تواند در ارتقا سطح کیفی داوری کمک کند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا یزدانی، کارشناس داوری درباره انتصاب فریدون اصفهانیان به عنوان سرپرست کمیته داوران عنوان کرد: از آنجایی که مبحث داوری و مدیریت از ارکان مهم در فوتبال است، براین اساس تعیین و تکلیف مدیریت کمیته داوران فدراسیون فوتبال را باید به فال نیک بگیریم.اصفهانیان به عنوان سرپرست کمیته داوران خود دارای سوابق و تجارب مدیریت و داوری در فوتبال است و با توجه به هماهنگی خوبی که وی با دپارتمان داوران دارد، می تواند در احیا و ارتقا سطح کیفی داوری کمک زیادی بکند.
وی افزود: علاوه بر این حضور اصفهانیان در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم می تواند به همراه برنامه ریزی کلان و مناسب در حوزه مدیریت داوری در آینده، باعث شکوفایی و توسعه داوری شود و امیدوارم این مسیر با همراهی خانواده بزرگ داوری عملیاتی شود‌