شگفت انگیزهای امروز
دانلود پکیج جامع دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش/جدید 1402 ( دبیری ها، هنرآموزی ها و...)

دانلود پکیج جامع دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش/جدید ۱۴۰۲ ( دبیری ها، هنرآموزی ها و...)

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان%۱۵
مشاهده و خرید محصول
جلوگیری از چاقی و کنترل وزن

جلوگیری از چاقی و کنترل وزن

۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
چکیده نکات کتاب تغذیه ورزشی از آزمایشگاه تا آشپزخانه

چکیده نکات کتاب تغذیه ورزشی از آزمایشگاه تا آشپزخانه

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان%۳۱
مشاهده و خرید محصول
خلاصه کتاب تغذیه ورزشی دکتر علیجانی

خلاصه کتاب تغذیه ورزشی دکتر علیجانی

۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
طرح درس شنا

طرح درس شنا

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
طرح درس بسکتبال

طرح درس بسکتبال

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
نقش ورزش در یادگیری

نقش ورزش در یادگیری

۹۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان%۴۰
مشاهده و خرید محصول
آسیب پیچ خوردگی مچ پا

آسیب پیچ خوردگی مچ پا

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان%۱۹
مشاهده و خرید محصول
تغذیه در زمان آرتروز

تغذیه در زمان آرتروز

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان%۵۰
مشاهده و خرید محصول
آرنج گلف بازان

آرنج گلف بازان

۸۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان%۶۱
مشاهده و خرید محصول
آسیب آرنج تنیس بازان

آسیب آرنج تنیس بازان

۸۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان%۶۱
مشاهده و خرید محصول
آسیب درد ناگهانی پهلو

آسیب درد ناگهانی پهلو

۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
نظریه های مدیریت اداری در ورزش

نظریه های مدیریت اداری در ورزش

۸۶,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان%۴۳
مشاهده و خرید محصول
صف و ستاد در سازمانهای ورزشی

صف و ستاد در سازمانهای ورزشی

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
آسیب شین اسپلینت

آسیب شین اسپلینت

۳۹,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان%۴۶
مشاهده و خرید محصول
پاورپوینت آناتومی، فیزیولوژی و عوامل موثر بر تولید نیرو عضله اسکلتی

پاورپوینت آناتومی، فیزیولوژی و عوامل موثر بر تولید نیرو عضله اسکلتی

۱۷۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان%۴۷
مشاهده و خرید محصول
فایل آموزشی دستگاه ژیروسکوپ

فایل آموزشی دستگاه ژیروسکوپ

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان%۴۷
مشاهده و خرید محصول
آسیب های ناحیه گردن و پشت

آسیب های ناحیه گردن و پشت

۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان%۴۶
مشاهده و خرید محصول
آب درمانی

آب درمانی

۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان%۴۷
مشاهده و خرید محصول
پاور پوینت تشریح کامل آسیب های مچ دست

پاور پوینت تشریح کامل آسیب های مچ دست

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
%۱۵ تخفیف
دانلود پکیج جامع دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش/جدید 1402 ( دبیری ها، هنرآموزی ها و...)
دانلود پکیج جامع دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش/جدید ۱۴۰۲ ( دبیری ها، هنرآموزی ها و...) ۴۲۵,۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
جلوگیری از چاقی و کنترل وزن
جلوگیری از چاقی و کنترل وزن ۱۴۹,۰۰۰ تومان
%۳۱ تخفیف
چکیده نکات کتاب تغذیه ورزشی از آزمایشگاه تا آشپزخانه
چکیده نکات کتاب تغذیه ورزشی از آزمایشگاه تا آشپزخانه ۲۷,۰۰۰ تومان
%۱۲ تخفیف
خلاصه کتاب تغذیه ورزشی دکتر علیجانی
خلاصه کتاب تغذیه ورزشی دکتر علیجانی ۷۹,۰۰۰ تومان
%۱۳ تخفیف
طرح درس شنا
طرح درس شنا ۳۵,۰۰۰ تومان
%۱۳ تخفیف
طرح درس بسکتبال
طرح درس بسکتبال ۳۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف
نقش ورزش در یادگیری
نقش ورزش در یادگیری ۵۹,۰۰۰ تومان
%۱۹ تخفیف
آسیب پیچ خوردگی مچ پا
آسیب پیچ خوردگی مچ پا ۸۹,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف
تغذیه در زمان آرتروز
تغذیه در زمان آرتروز ۷۵,۰۰۰ تومان
%۶۱ تخفیف
آرنج گلف بازان
آرنج گلف بازان ۳۵,۰۰۰ تومان
%۶۱ تخفیف
آسیب آرنج تنیس بازان
آسیب آرنج تنیس بازان ۳۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف
آسیب درد ناگهانی پهلو
آسیب درد ناگهانی پهلو ۴۹,۰۰۰ تومان
%۴۳ تخفیف
نظریه های مدیریت اداری در ورزش
نظریه های مدیریت اداری در ورزش ۴۹,۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
صف و ستاد در سازمانهای ورزشی
صف و ستاد در سازمانهای ورزشی ۳۹,۰۰۰ تومان
%۴۶ تخفیف
آسیب شین اسپلینت
آسیب شین اسپلینت ۲۱,۰۰۰ تومان
%۴۷ تخفیف
پاورپوینت آناتومی، فیزیولوژی و عوامل موثر بر تولید نیرو عضله اسکلتی
پاورپوینت آناتومی، فیزیولوژی و عوامل موثر بر تولید نیرو عضله اسکلتی ۹۰,۰۰۰ تومان
%۴۷ تخفیف
فایل آموزشی دستگاه ژیروسکوپ
فایل آموزشی دستگاه ژیروسکوپ ۷۹,۰۰۰ تومان
%۴۶ تخفیف
آسیب های ناحیه گردن و پشت
آسیب های ناحیه گردن و پشت ۴۹,۰۰۰ تومان
%۴۷ تخفیف
آب درمانی
آب درمانی ۱۰۵,۰۰۰ تومان
%۷ تخفیف
پاور پوینت تشریح کامل آسیب های مچ دست
پاور پوینت تشریح کامل آسیب های مچ دست ۱۳۹,۰۰۰ تومان
سایر دسته بندی ها