فعالیت جسمانی و سازگاری فیزیولوژیک

با سلام خدمت شما همراهان عزیز سایت فراورزش! اگر بخوایم یک تعریف کلی از سازگاری بگیم، میتونیم بگیم؛ پاسخ سلول های بدن به محرک های درونی و بیرونی مختلف. در واقع سلول های بدن ما نسب به محرک بیرونی و درونی مثل؛ گرسنگی، تشنگی،...