استفاده از باتوم در کوهنوردی

با سلام و دورد به همراهان همیشگی فراورزش استفاده از باتوم در کوهنوردی sticks رواج استفاده از باتوم: امروزه بسیاری از کوهنوردان از باتوم در پیمایش ها و صعود های خود استفاده میکنند و روز به روز به تعداد استفاده کنندگان اضافه می شود. جای سوال...